بنیان ساخت خودرو بر قطعه سازی استوار است و گروه یاپکو به مثابه ی یکی از قدیمی ترین و تواناترین حلقه های زنجیره ی تامین گروه صنعتی ایران خودرو به این نکته نیک آگاه است واز همین رو نیروی انسانی سخت کوش و متخصص آن با کوله باری از تجارب گران قیمت ، چند دهه تلاش خردمندانه و علیرغم همه ی کاستی ها و محدودیت ها ، اطمینان گروه صنعتی ایران خودرو ، ناظران خبره و فعالان عرصه ی لوازم یدکی را به خود جلب نموده است . دریافت گواهی نامه های بین المللی کیفیت و گرید A و دریافت گواهی نامه و نشان استقامت ملی در تولید و خدمات در جشنواره ی ملی بهره وری گویای توانمندی گروه یاپکو به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های قطعه ساز ایران اسلامی می باشد . گروه یاپکو می کوشد با تولید و تامین قطعات اصلی و لوازم یدکی خودروهای داخلی از ارکان قابل اتکا و مورد اطمینان صنعت خودرو سازی کشور در خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو به شمار آید .

Back to Top