EKS

شرکت الکتریک خودرو شرق EKS

این شرکت با چهار کارخانه تولیدی به نام های پژوهش ، پویش ، پویا و پیمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مجموعه کامل دسته سیم انواع خودرو با گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت گریدA از شرکت های ساپکو و سازه گستر و دارای مجهز ترین آزمایشگاه تست محصول و مواد متشکله درخت سیم و دسته راهنما به عنوان مجهترین مرکز تست کیفی درخت سیم و دسته راهنما در کشور می باشد . پروژه های در دست اجرای این شرکت پروژه های EMS ، سیستم مالتی پلکس CD PLAYER ، و دسته راهنمای خودروهای داخلی می باشد

Back to Top